Licencje

Dostępnych jest kilka rodzajów licencji, różnią się one swoim przeznaczeniem oraz ograniczeniami dotyczącymi sposobu ich wykorzystania. Poniżej przedstawione są opcje, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. Ważne: Program sprzedawany jest jako subskrypcja roczna lub trzyletnia. W trakcie trwania subskrypcji producent zapewnia stały dostęp do wydanych aktualizacji.  

Licencje edukacyjne

Licencje te przeznaczone są dla oficjalnie akredytowanych instytucji edukacyjnych oraz ich członków, z możliwością wykorzystania programu w celach dydaktycznych i naukowych.  

Kup teraz

licencje niekomercyjne i rządowe

Ta opcja przeznaczona jest dla zarejestrowanych organizacji non-profit,  organizacji pozarządowych NGO, krajowych oraz lokalnych instytucji rządowych, organizacji ponadnarodowych i ich oficjalnych pracowników.  

Kup teraz

licencje komercyjne

Licencja komercyjna pozwala na dowolne komercyjne zastosowanie programu, w tym szkolenia, badania pozaakademickie, doradztwo i administracja.  

Kup teraz

LICENCJE STUDENCKIE

Dostępne są dwa warianty licencji dla studentów: licencja studencka i semestralna. Są one przeznaczone dla osób studiujących w pełnym wymiarze godzin w akredytowanych instytucjach edukacyjnych posiadających dowód kwalifikowalności. 

LICENCJE DLA KAMPUSU

Korzystna alternatywa dla zakupu licencji indywidualnych w instytucjach edukacyjnych. Program opłacany jest rocznie, a w czasie trwania subskrypcji wszyscy pracownicy i studenci organizacji mają dostęp do najnowszej wersji oprogramowania.


Obecnie producent oferuje licencje typu personalized oraz concurrent.

Licencje typu personalized przeznaczone są do użytku przez jednego użytkownika. Licencja nie może być współdzielona ani przenoszona, a w późniejszym czasie nie można zmienić licencjobiorcy.

Licencje typu concurrent pozwalają na instalację na kilku urządzeniach z zastrzeżeniem, że liczba jednoczesnych użytkowników nie może być większa niż ilość zakupionych licencji (na przykład w przypadku zakupu 5 users licence, maksymalnie pięciu użytkowników jednocześnie może korzystać z programu).

Oferowane pakiety to oprogramowanie typu „wszystko w jednym”. Licencja obejmuje: wsparcie techniczne telefonicznie i online, konserwacje, pełną funkcjonalność oraz wersje wieloplatformowe. Instalacje można dowolnie rozdzielać zarówno na komputery Mac jak i Windows.  

Licencje studenckie

  • Licencje te są licencjami osobistymi i nie mogą zostać zakupione poprzez instytucje ani organizacje. Oznacza to także, że program z taką licencją nie może być instalowany na komputerze w danej instytucji.     
  • Licencja studencka uprawnia do korzystania z programu przez dwa lata, a licencja semestralna przez 6 miesięcy. W przypadku zainteresowania tą opcją, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. 

Licencje dla kampusu

  • Roczna opłata za licencję zależy przede wszystkim od wielkości instytucji (liczby pracowników i studentów w pełnym i częściowym wymiarze godzin) oraz od czasu obowiązywania umowy.
  •  Licencja dla kampusu nie może być uzyskana przed jednostkę wchodzącą w skład większej instytucji np. konkretny dział. Ta opcja licencjonowania przysługuje jedynie niezależnym organizacjom.
  • Ta opcja licencjonowania obejmuje wsparcie techniczne telefoniczne i online, a także wszystkie aktualizacje i ulepszenia oprogramowania.
  • Umowę na licencję dla kampusu można zawrzeć na trzy lub pięć lat. W przypadku zainteresowania tą opcją, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.  

Kontakt Sklep